Mateřská v Číně (21. díl) – Uvítací ceremoniál pro žáky prvního ročníku

O letních prázdninách oslavila Berta své šesté narozeniny, a tak nadešel čas, aby i ona usedla do školní lavice. Učitelé v soukromé základní škole Wakiu v Kantonu, do které jsme Bertu zapsali, připravili pro žáky prvního ročníku uvítací ceremoniál v konfuciánském duchu…

1Prvňáci při uvítacím ceremoniálu v základní škole Wakiu v Kantonu.

2Vystoupení starších žáků – sborová recitace vybraných pasáží z knihy o mravní výchově dětí a žáků.

3Rodiče svým malým konfuciánům nasazují slavnostní čapku.

4Děti symbolicky vykročily na cestu, která nikdy nekončí – vzdělávání.

5Prvňáci ve slavnostním oděvu, první ročník je rozdělen do třech tříd po více než čtyřiceti žácích.

6Žákyně vyššího ročníku předvádí dětem, jak se dříve studenti klaněli svým učitelům. Pozvednut obě ruce před hrudník, levá ruka je vpředu, pravá za ní a následuje úklona.

7Proslulý kantonský kaligraf píše znak „ren“ 人 – člověk. Správný konfucián totiž usiloval o to, aby se stal člověkem, resp. ušlechtilým člověkem, který je svým jednáním vzorem pro ostatní.

8Zakladatel školy ukazuje prvňákům, jak správně napsat znak „ren“.

9Paní ředitelka ukončila ceremoniál třemi ráznými údery do bubnu.

10Ještě jeden vzdušný polibek pro rodiče a vzhůru za vzděláním!

comments