Soukromý průvodce

You are here: Home - Soukromý průvodce

Jeďte se soukromým průvodcem a poznejte skutečnou Čínu!

Znám potřeby českých klientů (na rozdíl od „anglicky hovořících“ čínských průvodců) a na základě bohatých průvodcovských zkušeností dokáži sestavit trasu dle vašich požadavků. Zasvětím vás do čínských reálií, ukáži vám méně známé památky a seznámím vás s čínskou kuchyní. Starý Kůň cestu zná!

Cena

Obvykle si za své služby účtuji 3 500,- až 6 000,- za den (odvíjí se od velikosti skupiny, náročnosti trasy aj.).
Letenku, cestovní pojištění, ubytování, dopravu, příp. další výdaje si klient hradí sám. Zároveň hradí průvodci ubytování, dopravu i stravování.

Služby soukromého průvodce zahrnují

    • přípravu cesty (vypracování cestovního itineráře dle požadavků klienta)
    • pomoc s rezervací hotelů a transferů v Číně
    • vyzvednutí na letišti, realizace cesty, doprovod na letiště při návratu do ČR
    • výklad k navštíveným místům
    • pomoc při výběru jídel v restauraci, nákupu suvenýrů atd.

Máte-li zájem o mé průvodcovské služby, napište mi na petr@laoma.cz.

Se „Starým Koněm“ poznáte Čínu takovou, jaká opravdu je!

Studium čínské kultury má pro Evropana zvláštní zajímavost. Nejen že poznáváme kulturu naprosto cizí a samorostlou, která se vyvíjela na jiných základech a celkem bez užších styků s kulturou naší, ale hlavně, že tu získáváme nová hlediska i pro pochopení různých jevů v kultuře evropské.
(PRŮŠEK, Jaroslav. O čínském písemnictví a vzdělanosti)

Back to top