O nás

You are here: Home - O nás

Co znamená „Lao Ma“?

Ma“ 马 ve třetím tónu standardní čínštiny znamená „kůň“, ale je to zároveň i čínské příjmení. V Číně se lidé často oslovují příjmením, většinou společně s příslušným titulem či pracovní pozicí. Ti, kteří jsou navzájem v dobrých vztazích, ještě na výraz respektu a blízkosti kladou před příjmení slovo „Lao“, totiž „starý, starší“. Čili pokud zní vaše čínské příjmení „Ma“ (stejně jako čínské příjmení Petra Vrány, zakladatele Lao Ma), budou vás přátelé a známí oslovovat „Lao Ma“ – doslova přeloženo „starý kůň“, nebo ale také „starší Ma“.

Jedno čínské úsloví praví, že „starý kůň cestu zná“. A to je i naše moto. Hledáte-li v Číně pomoc, neváhejte se obrátit na „Starého koně“ (Lao Ma), který cestu zná!


Petr Vrána 马远途 (Ma Yuantu), sinoromantik

 • čínštině se věnuje od roku 2005 (soukromé studium u Dušana Andrše, odborného asistenta Ústavu Dálného východu FF UK ; studium na univerzitě Jinan v Guangzhou v letech 2009 a 2014 ; jazykové kurzy v ČR a Číně);
 • studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK zakončil bakalářskou prací „Stručné dějiny knižní kultury v Číně“;
 • v Číně složil mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK – nejvyšší úroveň 6, tj. odpovídá nejvyšší úrovni CEF C2;
 • baví ho jazyky – kromě standardní čínštiny se také věnuje kantonštině a v menší míře barmštině, mluví samozřejmě plynně anglicky;
 • od roku 2013 působí jako soukromý průvodce po Číně a organizuje „na míru šité“ cesty po Číně ; stále (od roku 2009) také provází pro CK Chinatours v Číně, KLDR a Barmě (Myanmě) ; dříve provázel i čínskou klientelu v ČR;
 • od roku 2011 tlumočí na obchodních jednáních, konferencích, výstavách, v továrnách a na dalších místech ; od roku 2016 tlumočí pro české státní delegace v Číně;
 • kromě tlumočení také překládá do čínštiny rozličné texty (od jídelních lístků až po články do časopisů), poskytuje také lokalizace webových stránek do čínštiny;
 • s manželkou Lenkou podnikli v Číně několik „čajových“ cest, v ČR pořádali čajové degustace a prodávali čínský čaj;
 • zajímá ho cestování, poezie, čaj, čínská literatura a čínská bojová umění, kterým se aktivně věnuje;
 • v roce 2014 se stal vítězem čínské televizní soutěže „Hello Zhongguo“;
 • ve volných chvílích překládá čínskou beletrii (viz např. povídka „Mladý hrdina“, která získala 2. místo v 10. ročníku soutěže v překladu z čínštiny pořádané Česko-čínskou společností);
 • v současnosti žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde pracuje na volné noze – tlumočí, překládá a provází.

Lenka Vránová 翠鸟 (Cuiniao)

 •  od roku 2002 se aktivně věnuje čínskému čaji (nejdříve jako zaměstnanec čajovny U cesty, později jako vedoucí v čajovně U Džoudyho);
 • jako vedoucí čajovny U Džoudyho byla několikrát vyslána na služební cestu do Číny;
 • studuje standardní čínštinu a píše články o Číně;
 • zajímá ji cestování a funkční trénink;
 • v současnosti žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde tráví svoji mateřskou dovolenou.

Back to top