O nás

You are here: Home - O nás

O Lao Ma, starém koni a Starém Ma

Jedno čínské úsloví praví: „Starý kůň cestu zná.“ Starý kůň, čínsky lao ma 老马, čerpá ze svých zkušeností a dokáže si za každé situace poradit. Stejně tak i Petr Vrána, zakladatel Lao Ma, těží ze svých letitých zkušeností a vždy si ví rady. V roce 2013 se s rodinou přestěhoval do Číny, kde pomáhá českým klientům překlenout jazykovou a kulturní bariéru – tlumočí, překládáprovází.

Není náhodou, že Petrova čínská přezdívka je Starý Kůň. První slabika v jeho čínském jméně (Ma Yuantu 马远途) je právě ta slabika ma 马, která označuje koně. Daná slabika má ale i jiný význam – označuje též čínské příjmení Ma 马. Můžete tak vlastně říci: „Starý Ma cestu zná.“ Cožpak ta čínština není krásný jazyk?

Hledáte tlumočníka čínštiny? Potřebujete něco přeložit? Nebo chcete jet do Číny se soukromým průvodcem? 

Starý kůň cestu zná. Starý Ma cestu zná.


Petr Vrána 马远途 (Ma Yuantu)
tlumočník, překladatel, průvodce, nezávislý badatel, sinoromantik

 • standardní čínštinu studuje od roku 2005 – soukromé studium u Dušana Andrše, odborného asistenta Ústavu Dálného východu FF UK ; studium na univerzitě Jinan (Guangzhou) v 2009 a 2014 ; další jazykové kurzy v ČR a Číně;
 • vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, studium zakončil bakalářskou prací „Stručné dějiny knižní kultury v Číně“;
 • v Číně složil mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK – nejvyšší úroveň 6 (odpovídá nejvyšší úrovni CEF C2);
 • baví ho jazyky – kromě standardní čínštiny se v Kantonu věnuje studiu kantonštiny (od roku 2015) , mluví samozřejmě i plynně anglicky;
 • od roku 2013 působí jako soukromý průvodce po Číně a v menší míře organizuje i „na míru šité“ cesty po Číně ; od roku 2009 provází pro CK Chinatours v Číně, KLDR a Barmě (Myanmě) ; provázel také čínskou klientelu v ČR;
 • od roku 2011 tlumočí na obchodních jednáních, konferencích, výstavách, v továrnách a na dalších místech ; v menší míře tlumočí i pro české státní delegace v Číně;
 • kromě tlumočení také překládá do čínštiny rozličné texty (od jídelních lístků až po nejrůznější časopisecké články), poskytuje také lokalizace webových stránek do čínštiny;
 • v posledních letech se zabývá výzkumem Kantonsko-hongkongské školy wuxia románů a překládá příběhy ze světa mistrů bojových umění (viz např. povídka Mladý hrdina, která získala 2. místo v 10. ročníku soutěže v překladu z čínštiny pořádané Česko-čínskou společností);
 • s manželkou Lenkou podnikli několik „čajových“ cest po Číně, v ČR pořádali čajové degustace a prodávali čínský čaj;
 • zajímá ho též tradiční lidová kultura jižní Číny (Lingnan), čínská filosofie a čínská bojová umění, kterým se aktivně věnuje;
 • v roce 2014 se stal vítězem čínské televizní soutěže „Hello Zhongguo“;
 • v Kantonu je členem čtenářského klubu – v současné době čte v původním znění čínský klasický román Sen v červeném domě (v roce 2018 přečetl LunyuDaodejing);
 • nyní žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde pracuje na částečný úvazek jako tlumočník v čínské firmě Feiteng, ve zbývajícím čase pracuje na volné noze – tlumočí, překládá a provází.

Lenka Vránová 翠鸟 (Cuiniao)
milovnice čínského čaje, překladatelka, sinoromantička

 • od roku 2002 se aktivně věnuje čínskému čaji (nejdříve pracovala v čajovně U cesty, později v čajovně U Džoudyho);
 • jako vedoucí čajovny U Džoudyho byla několikrát vyslána na služební cestu do Číny;
 • studuje standardní čínštinu a píše články o Číně;
 • ve volných chvílích překládá knihu Píseň pro fénixe;
 • od roku 2019 se věnuje hře na citeru guženg;
 • baví ji cestování a funkční trénink;
 • v současnosti žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde se stará o dceru Bertu (Malou Dračici).

Back to top