O nás

You are here: Home - O nás

O Lao Ma, starém koni a Starém Ma

Jedno čínské úsloví praví: „Starý kůň cestu zná.“ Starý kůň, čínsky lao ma 老马, má mnoho zkušeností a dokáže vždy najít tu správnou cestu. Petr Vrána, zakladatel Lao Ma, také těží ze svých letitých zkušeností – od roku 2013, kdy se s rodinou přestěhoval do Číny, pomáhá českým klientům překlenout jazykovou a kulturní bariéru. Tlumočí, překládáprovází.

Není náhodou, že Petrova čínská přezdívka je Starý Kůň. První slabika v jeho čínském jméně (Ma Yuantu 马远途) je právě slabika ma 马, která označuje koně. Daná slabika má ale i jiný význam – označuje též čínské příjmení Ma 马. Můžete tak vlastně říct, že „Starý Ma cestu zná“ a také že „starý kůň cestu zná“. Cožpak ta čínština není krásný jazyk?

Hledáte-li tlumočníka čínštiny či soukromého průvodce po Číně, popř. potřebujete-li něco přeložit z/do čínštiny, neváhejte mě kontaktovat.

Starý kůň cestu zná. Starý Ma cestu zná.


Petr Vrána 马远途 (Ma Yuantu)
tlumočník, překladatel, průvodce, nezávislý badatel, sinoromantik

 • standardní čínštinu studuje od roku 2005 – soukromé studium u doktora Dušana Andrše, odborného asistenta na Katedře sinologie FF UK; studium na univerzitě Jinan (Guangzhou) v 2009 a 2014; další jazykové kurzy v ČR a Číně;
 • vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (2005-2007), jeho bakalářská práce pojednává o stručných dějinách knižní kultury v Číně;
 • v Číně složil mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK – nejvyšší úroveň 6 (odpovídá nejvyšší úrovni CEF C2);
 • baví ho jazyky – kromě standardní čínštiny se věnuje studiu kantonštiny (od roku 2015), mluví samozřejmě i plynně anglicky;
 • od roku 2013 působí jako soukromý průvodce po Číně a v menší míře organizuje i „na míru šité“ cesty po Číně; od roku 2009 provází pro CK Chinatours v Číně, KLDR a Barmě (Myanmě); v minulosti provázel čínskou klientelu v ČR;
 • od roku 2011 tlumočí na obchodních jednáních, konferencích, výstavách, v továrnách a na dalších místech; tlumočil i pro české státní delegace v Číně;
 • kromě tlumočení také překládá rozličné texty (od jídelních lístků až po nejrůznější časopisecké články), poskytuje také lokalizace webových stránek do čínštiny;
 • v posledních letech se zabývá výzkumem Kantonsko-hongkongské školy wuxia románů a překládá příběhy ze světa mistrů bojových umění (viz např. povídka Mladý hrdina, která získala 2. místo v 10. ročníku soutěže v překladu z čínštiny pořádané Česko-čínskou společností);
 • s manželkou Lenkou podnikli několik „čajových“ cest po Číně, v Česku pořádali čajové degustace a prodávali čínský čaj;
 • zajímá ho též tradiční lidová kultura jižní Číny (oblasti Lingnan), čínská filosofie a čínská bojová umění, kterým se aktivně věnuje (Lung-ying-kyun, Choi-kyun, Hung-kyun a Choi Lei Fat);
 • v roce 2014 se stal vítězem čínské televizní soutěže „Hello Zhongguo“;
 • v Kantonu je členem čtenářského klubu – v současné době čte v původním znění čínský klasický román Putování na západ (v letech 2017-2019 přečetl prvních padesát kapitol románu Sen v červeném domě, v roce 2018 se věnoval četbě LunyuDaodejingu);
 • žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde pracuje na částečný úvazek jako tlumočník v čínské firmě Feiteng, ve zbývajícím čase pracuje na volné noze – tlumočí, překládá a provází.

Lenka Vránová 翠鸟 (Cuiniao)
milovnice čínského čaje, překladatelka, sinoromantička

 • od roku 2002 se aktivně věnuje čínskému čaji (nejdříve pracovala v čajovně U cesty, později v čajovně U Džoudyho);
 • jako vedoucí čajovny U Džoudyho byla několikrát vyslána na služební cestu do Číny;
 • studuje standardní čínštinu a píše články o Číně;
 • ve volných chvílích překládá knihu Píseň pro fénixe;
 • od roku 2019 se věnuje hře na citeru guženg;
 • baví ji cestování a funkční trénink;
 • v současnosti žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde se stará o dceru Bertu (Malou Dračici).

Back to top