O nás

You are here: Home - O nás

Co znamená „Lao Ma“?

Jedno čínské úsloví praví: „Starý kůň cestu zná.“ Starý kůň těží ze svých zkušeností a dokáže si za každé situace poradit. Čínsky se „starý kůň“ řekne lao ma, toto slovní spojení může zároveň znamenat i Starý Ma (slabika ma ve třetím tónu standardní čínštiny označuje nejen koně, ale i příjmení Ma). V Číně je běžné, že se lidé oslovují příjmením, přátelé a známí mohou na výraz respektu a blízkosti ještě přidat adjektivum starý (ve smyslu vážený). Ma je také čínské příjmení Petra Vrány, jenž je v Číně znám jako Starý Ma, popř. jako Starý Kůň. A Starý Kůň cestu zná…


Petr Vrána 马远途 (Ma Yuantu)
tlumočník, překladatel, průvodce, nezávislý badatel, sinoromantik

 • standardní čínštinu studuje od roku 2005 (soukromé studium u Dušana Andrše, odborného asistenta Ústavu Dálného východu FF UK ; studium na univerzitě Jinan (Guangzhou) v 2009 a 2014 ; další jazykové kurzy v ČR a Číně);
 • vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, studium zakončil bakalářskou prací „Stručné dějiny knižní kultury v Číně“;
 • v Číně složil mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK – nejvyšší úroveň 6 (odpovídá nejvyšší úrovni CEF C2);
 • baví ho jazyky – kromě standardní čínštiny se věnuje studiu kantonštiny, mluví samozřejmě i plynně anglicky;
 • od roku 2013 působí jako soukromý průvodce po Číně a v menší míře organizuje i „na míru šité“ cesty po Číně ; od roku 2009 provází pro CK Chinatours v Číně, KLDR a Barmě (Myanmě) ; provázel také čínskou klientelu v ČR;
 • od roku 2011 tlumočí na obchodních jednáních, konferencích, výstavách, v továrnách a na dalších místech ; v menší míře tlumočí i pro české státní delegace v Číně;
 • kromě tlumočení také překládá do čínštiny rozličné texty (od jídelních lístků až po nejrůznější časopisecké články), poskytuje také lokalizace webových stránek do čínštiny;
 • v posledních letech se zabývá výzkumem Kantonsko-hongkongské školy wuxia románů a překládá příběhy ze světa mistrů bojových umění (viz např. povídka Mladý hrdina, která získala 2. místo v 10. ročníku soutěže v překladu z čínštiny pořádané Česko-čínskou společností);
 • s manželkou Lenkou podnikli několik „čajových“ cest po Číně, v ČR pořádali čajové degustace a prodávali čínský čaj;
 • zajímá ho též tradiční lidová kultura jižní Číny (Lingnan), čínská filosofie a čínská bojová umění, kterým se aktivně věnuje;
 • v roce 2014 se stal vítězem čínské televizní soutěže „Hello Zhongguo“;
 • v Kantonu je členem čtenářského klubu – v současné době čte v původním znění čínský klasický román Sen v červeném domě (v roce 2018 přečetl LunyuDaodejing);
 • nyní žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde pracuje na částečný úvazek jako tlumočník v čínské firmě Feiteng, ve zbývajícím čase pracuje na volné noze – tlumočí, překládá a provází.

Lenka Vránová 翠鸟 (Cuiniao)
milovnice čínského čaje, překladatelka, sinoromantička

 • od roku 2002 se aktivně věnuje čínskému čaji (nejdříve pracovala v čajovně U cesty, později v čajovně U Džoudyho);
 • jako vedoucí čajovny U Džoudyho byla několikrát vyslána na služební cestu do Číny;
 • studuje standardní čínštinu a píše články o Číně;
 • ve volných chvílích překládá knihu Píseň pro fénixe;
 • baví ji cestování a funkční trénink;
 • v současnosti žije s rodinou v Kantonu (Guangzhou), kde se stará o dceru Bertu (Malou Dračici).

Back to top