V taoistických horách Huashan

Chcete-li si zajet do přírody z čínských krajinomaleb, směřujte své kroky do provincie Shaanxi v severní Číně, kde se nachází úchvatné hory Huashan (vysl. Chua-šan) 华山. Neuvěřitelně strmá úbočí hor, tisíce kamenných schodů, „nejnebezpečnější stezka na světě“, malé taoistické chrámy a okouzlující scenerie (společně s tisíci turisty) – to vše naleznete v těchto „květinových horách“ 花山. Říká se jim „květinové“, protože pět hlavních vrcholků (v čele s jižním vrcholkem v nadmořské výšce 2154,9 metrů) mají svým tvarem připomínat květinu.

[rev_slider huashan1]
[rev_slider huashan2]
[rev_slider huashan3]
[rev_slider huashan4]

Mnoho taoistických adeptů usilovalo o dosažení nesmrtelnosti 仙 prosřednictvím různých cvičení, které praktikovali v ústraní v horách. Práce s dechem, rozličné speciální diety, elixíry aj. představují metody, jak pročistit své tělo a stát se nesmrtelným. Není nezajímavé, že různé taoistické myšlenky pronikly i do moderní západní filosofie – pojetí světa v permanentním pohybu, učení o relativnosti věcí, učení o nedostatečnosti jazyka k vyjádření skutečnosti nebo usilování o cestu k individuální svobodě. Taoistická církev se opírá o kánon „zjevených“ textů, které mají posvátnou moc, a operuje s početným panteonem božstev. Taoistický panteon je jakousi nadpozemskou byrokracií, jež je zrcadlovým odrazem byrokratické správy někdejšího čínského císařství. Jako v jiných církvích i zde existuje řada odlišných škol, z nichž jedna z nejvýznamějších, škola Završení pravdy 全真教, dodnes působí právě v horách Huashan.

[rev_slider huashan5]
[rev_slider huashan6]
[rev_slider huashan7]
[rev_slider huashan8]

Kromě dech beroucích scenerií a taoistických chrámků pak návštěvníky zaujme i „nebeská stezka“ 长空栈道, několik desítek metrů dlouhá cesta z dřevěných prken nad hlubokým srázem. Ne nadarmo se toto místo někdy označuje jako nejnebezpečnější stezka na světě, kde už zahynulo nemálo turistů. Dnes už sice dostanete horolezeckou karabinu, přesto si musíte dávat pozor, kam šlapete, protože velké množství lidí, přes které musíte přelézat na ani ne metr široké cestičce z prken, představuje teprve to pravé dobrodružství. Pokud si netroufnete na nebeskou stezku, můžete vyzkoušet „jestřábí otočku“ 鹞子翻身, která vás dovede k osaměle stojícímu altánku uprostřed úchvatných hor.

[rev_slider huashan9]
[rev_slider huashan10]
[rev_slider huashan11]
[rev_slider huashan12]

Taoisté říkají, že člověk a příroda jednou jsou, a proto souznít s přírodou představuje jeden ze základních principů taoismu. A kde jinde než v horách Huashan toho lze lépe dosáhnout?