Nešiď svého otce! Nikdy nevíš, koho může trumfnout!

Jedno čínské úsloví praví, že „je snadné stát se úředníkem, má-li člověk na královském dvoře známosti“ 朝中有人好做官. Protekcionářství či nepotismus, který často může vést až ke korupci, je problém nejen v Číně, ale i na jiných místech světa. V případě Číny se často hovoří o tzv. „vztazích, stycích“, čínsky guanxi 关系, které vedle peněz představují další formu bohatství. Ne vždy ale tyto konexe musí mít něco do činění s korupcí či úplatky. Obecně řečeno se jedná o služby poskytované na základě různých vztahů. Hledáte zaměstnání či potřebujete sehnat nějaké zboží? Zeptejte se nejdříve přátel a známých, kteří se pro změnu optají svých přátel a známých. Společný známý pak většinou funguje jako prostředník, jenž se zaručí za obě strany.
Faktem ale zůstává, že konexe často otvírají jinak nepřístupné dveře, ba co víc, v určitých oblastech čínského života se bez nich neobejdete. Bohužel. Ať už máte sebelepší vzdělání, na některé pracovní pozice (zvláště ve státní správě) se prostě nedostanete. To, jak se k vám budou někteří jedinci v Číně chovat, často závisí na množství vašich „guanxi“ (vysl. kuan-si).

V posledních několika letech se v hovorové čínštině ujalo slovní spojení „trumfovat otcem“ 拼爹 (dosl. „soutěžit, soupeřit, porovnávat“ 比拼 a „otec, táta“ 老爹), které odkazuje právě na stinnou stránku zmiňovaných konexí. Ten, kdo má mocného a bohatého otce, může mít téměř cokoliv. Ovšem ne vždy a všude, o čem svědčí i aféra „Můj otec je Li Gang“ 我爸爸是李刚 z roku 2010. Jednalo se o to, že opilý mladík jménem Li Qiming (syn náměstka ředitele krajské policie) vezl svoji přítelkyni zpět na kolej a v areálu univerzity srazil dvě mladé studentky na kolečkových bruslí. Jedna zemřela o několik dní později, druhá utržila těžká zranění. Mladík však pokračoval dále k dívčím kolejím, teprve při cestě zpět byl zadržen studenty a strážníky na univerzitě. Vystoupil z auta a křičel okolo sebe: „Běžte mě udat, pokud to dovedete. Můj otec je Li Gang!“ 有本事你们告去,我爸是李刚 Li Qiming byl nakonec odsouzen k šesti letům ve vězení.
Věta „Můj otec je Li Gang“ se okamžitě rozšířila na čínském internetu. Chcete-li říci, že na vás zákon nedosáhne, protože máte mocné konexe, můžete říci: „Můj otec je Li Gang!“. A vůbec kdykoliv narazíte na nějaké nerovnoprávné jednání, protože nemáte patřičné konexe (při hledání zaměstnání, ve frontě v nemocnici či na úřadě atd.), můžete použít tuto větu.
Není nezajímavé, že tento výrok vešel ve známost společně s dalšími výrazy jako např. „druhá generace zbohatlíků“ 富二代 (označení pro děti bohatých rodičů) a „druhá generace úředníků“ 官二代 (označení pro děti vládních úředníků).

Další populární slovní spojení ze současné hovorové čínštiny by se vám mohlo hodit, až vás v Číně někdo napalí. „Šidit otce“ 坑爹 neznamená pouze klamat vlastního otce, který jako hlava rodiny v tradiční čínské společnosti požíval veké úcty, ale obecně se může jednat i o jakéhokoliv slušného a počestného člověka jako jste např. právě vy. Když vás někdo napálí, ošidí nebo zradí, můžete si ulevit tímto výrazem a říci: „Příliš šídí otce!“ 太坑爹了.
My jsme také tento slovní obrat využili, a to když jsme na čínském Taobao (v Číně nejznámější internetový obchod) zakoupili prostěradlo s obrázkem draka a fénixe. Jak se ukázalo, prostěradlo bylo nejen na několika místech děravé, ale bylo i „spíchnuté“ z několika různých kusů, takže jsme měli obrázků hned několik, bohužel neúplných. Prodejce nám pak po telefonu sdělil, že to je pouze drobná vada, která je vlastně celkem běžná. Co dodat? Příliš šídí otce!