Obranné a obytné věže diaolou

Pojedete-li někdy do provincie Guangdong v jižní Číně, určitě nezapomeňte navštívit prefekturu Jiangmen, ve které se nachází unikátní stavby zvané „diaolou“ 碉楼, tj. věže připomínající pevnůstky 碉堡. Většina z nich se nachází v okresu Kaiping 开平, odkud v minulém a předminulém století mnoho Číňanů emigrovalo do zahraničí. Do Číny se pak vraceli nejen s vydělanými penězi, ale i s novými myšlenkami, které měly za následek budování několikapatrových věží v částečně západním stylu. Uvidíte zde např. řecké sloupy, islamské kopule či portugalské visuté balkónky, které se mísí s tradiční čínskou architekturou. Dnes se v okresu Kaiping nachází přes 1 800 diaolou (většina je ale opuštěných) a dalších 500 ve vedlejším okresu Taishan. Jedná se o unikátní stavby, které byly v roce 2007 zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO.

[rev_slider diaolou1]

Diaolou jsou porůznu roztroušené po celé prefektuře Jiangmen, která v minulosti představovala nepříliš bezpečnou oblast. Z přírodního hlediska se jedná o krajinu protkanou řekami, jež nejednou zaplavily okolní pole a vesnice. Z hlediska sociální bezpečnosti to bylo místo, kde řádily bandy lupičů – ne nadarmo se čtyřem tamějším okresům (Xinhui 新会, Taishan 台山, Enping 恩平 a Kaiping 开平) přezdívalo „čtyři okresy, které nelze kontrolovat“ 四不管. Z těchto důvodů si místní lidé stavěli opevněné vícepatrové věže jako ochranu před povodněmi a lupiči. První diaolou pochází již ze druhé poloviny 16. století, nicméně až na přelomu 19. a 20. století se budují v masovém měřítku, zejména pak ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Většina diaolou se sestává z tlusté masy zdiva (kámen, dusaná hlína, cihly či později železobeton) a malinkých oken. Svým vzhledem připomínají pevnůstky, protože plnily zároveň i obrannou funkci.
Udává se, že v letech 1912 až 1930 bylo v okresu Kaiping zaznamenáno na 71 případů rabování, přes 100 zabitých vesničanů a více než 210 kusů ukradeného dobytka. Došlo také k vyplenění tamějších škol a únosům učitelů a žáků. V roce 1922 banda zlodějů vyrabovala střední školu ve městečku Chikan 赤坎 a unesla ředitele i několik žáků. Nicméně za použití světlometu umístěného na jedné z věží se podařilo zloděje vypatrát dříve, než z městečka utekli, a ředitele spolu se 17 žáky zachránit. Tato událost způsobila v okresu velký rozruch, dokonce i Číňané v zahraničí byli překvapeni – věže dialou mohou plnit i funkci strážních věží!

[rev_slider diaolou2]

Po opiových válkách, tj. přibližně v polovině 19. století, kdy v Číně dochází k mnoha povstáním, poslední čínská (resp. mandžuská) dynastie upadá a do vnitrozemí pronikají cizinci, odchází právě z prefektury Jiangmen řada Číňanů za vidinou lepšího živobytí do zahraničí (jižní Asie, Austrálie a Severní Amerika). Většina z nich nakonec skončila jako kuliové (z čínského kuli 苦力, dosl. „hořká síla“, tj. „namáhavá práce“) a vykonávali různé nekvalifikované manuální práce. Nicméně těm několika z nich, kterým se podařilo se uchytit a zbohatnout, vděčí Jiangmen za jedinečné obytné a obranné věže. Nebyli to ale jenom bohatí Číňané žijící v zahraničí, kteří si nechávali postavit ve své domovině sídla v podobě diaolou. Stávalo se, že se několik rodin ve vesnici, popř. celá vesnice nebo několik vesnic, složila na výstavbu obranné věže, jež mohla fungovat jako úkryt v případě nájezdu lupičů, popř. v době povodní, nebo jako strážní věž.
Diaolou lze tedy rozdělit do tří typů. První typ představují obytné věže, které si stavěli bohatí Číňané žijící v zahraničí a kterých je nejvíce. Druhý typ jsou obranné věže sloužící jako úkryt a patřící celé vesnici či několika vesnicím. Třetí typ, rovněž spadající pod správu více vesnic, jsou strážní věže.

[rev_slider diaolou3]

Dnes jezdí turisté obdivovat diaolou do okresu Kaiping, kde je v rámci cestovního ruchu zpřístupněno několik míst, v nichž se nachází reprezentativní několikapatrové věže. Vaší pozornosti by určitě neměla uniknout vesnice Zilicun 自力村, protože tamější diaolou patří k těm nejkrásnějším. Zajímavé je, že okolo 250 obyvatel této vesnice, kteří si zde nechali vystavět přepychové obytné věže, žijí v současné době v zahraničí, především v Americe, Kanadě, Austrálie, Singapuru, Malajsii a Indonésii. Každá z věží má své jméno, např. věž Iluzorních mračen, věž Bambusového háje aj. Chcete-li více do přírody, jeďte do vesnice Majianglong 马降龙, kde se z bambusového moře do nebe vypínají skvostné diaolou. Zajímají-li vás čínské zahrady, podívejte se do Zahrady Li 立园. Tento komplex, jenž se skládá z rozsáhlé zahrady a obytných diaolou připomínající naše vily, si nechal ve dvacátých letech minulého století vybudovat zámožný pan Xie Weili 谢维立 z Ameriky. K velmi zajímavým patří i diaolou v historickém městečku Chikan 赤坎, z nichž některé dnes slouží i jako filmové ateliéry. Z městečka se také můžete vydat do nedaleké pitoreskní vesničky Jinjiangli 锦江里, kde stojí bezesporu nejvýstavnější (a také největší) obytná věž Ruishilou 瑞石楼, která určitě stojí za vidění!
A pokud byste náhodou zabloudili, nezapomeňte, že Starý kůň cestu zná. Máte-li zájem využít našich průvodcovských služeb, napište nám na info@laoma.cz. Štastnou cestu!


(Děkujeme Vladimíru Dvořákovi a jeho statečnému dronovi za poskytnutí leteckých záběrů.)

1 reply

Komentáře jsou uzavřeny.