Novoroční párové nápisy

Dnes, tj. 19. února 2015, začíná dle čínského kalendáře nový rok – rok ovce, popř. kozy. V čínském zvířetníku se někdy udává ovce, jindy zase koza, a to proto, že slovo yang 羊 lze interpretovat v obou významech. V Číně se novoroční svátky označují jako Svátky jara a váže se k nim mnoho zvyků a tradic. Rádi bychom vám přiblížili jednu z tradic, kterou v Kantonu také dodržujeme. Jedná se o vylepování novoročních párových nápisů 春联.

V předvečer čínského Nového roku 除夕 se strhávají staré párové nápisy, na jejichž místo přicházejí nové. Obvykle se vylepují u vchodu do domu či do bytu, paralelně na zeď vedle dveří. Tzv. párové nápisy jsou vlastně papírové pruhy popsané shora dolů stejným počtem znaků se stejnou kompozicí. Důležitou roli hraje správný výběr slovních druhů, pozice členů ve větě, popř. i tóny jednotlivých slov. Každý pruh je samostatnou syntaktickou jednotkou, ale dohromady tvoří estetický i významový celek. Ke dvěma svislým pruhům většinou ještě patří jeden vodorovný pruh, který se umístí horizontálně nad vchodové dveře. Svým vzhledem pak párové nápisy, jeden vodorovný a dva svislé, připominájí čínský znak 门, tj. dveře. Nápisy se nejčastěji píší na tenký červený papír podléhající rozmarům počasí, a tak v předvečer čínského Nového roku nastává nejvyšší čas vyměnit staré nápisy za nové.

Novoroční párové nápisy mají blahopřejný význam. Mezi nejběžnější témata patří bohatství, zdraví, štěstí, harmonické vztahy v rodině apod. Píší se černě nebo zlatě, často kaligraficky, na jasně červený papír. Červená barva je v Číně pokládána za životodárnou barvu. Je to také barva štěstí a připisuje se jí i schopnost odhánět démony a zlé duchy. Před začátkem Svátků jara se na ulicích a v obchodech začnou prodávat tištěné párové nápisy v mnoha podobách. Ještě větší kouzlo ale má, když si necháte napsat vlastní párové nápisy! V Kantonu, popř. i v jiných městech, se nachází uličky, kde vám kaligrafové za dvacet či třicet yuanů (cca 100 Kč) napíší překrásné blahopřejné nápisy.

Přinášíme vám krátkou fotoreportáž z jedné takové uličky ze sousedního města Foshan, kam jsme se vydali si nechat napsat vlastní párové nápisy. Snad i na vás dýchne atmosféra Svátků jara.
Přejeme vám štastný čínský nový rok! 新年快乐!