Čínské nadávky, stěrky a další „psí prdy“

V učebnicích standardní čínštiny obvykle nenajdete jistá slova a slovní spojení, která se používají v běžném životě. Jedná se samozřejmě o různé vulgární výrazy, urážky, nádavky a podobně. Ano, i Číňané hudrují, navzájem se špičkují, urážejí se a nadávají si.
Čínština má v těchto ohledech bohatou slovní zásobu, a tak v ní najdete nejen sprosté výrazy, ale i různá slova a slovní spojení s neutrálním či pouze lehce pejorativním významem – abyste si mohli udělat lepší obrázek, vybral jsem pro vás několik takových.

1. Vzal sis špatné léky? 你吃错药了吗?
Tuto větu můžete říci někomu, kde se chová neslušně či jaksi podivně.

2. Psí prdy 狗屁, popř. vypouštět psí prdy 放狗屁
Pokud někdo mluví nesmysly, říká kraviny či nějaké blbosti, pak mu můžete říci, že vypouští psí prdy, nebo prostě jenom, že to jsou psí pšouky.

3. Máš-li prdy, šup s nima ven! 有屁快放!
Obdoba našeho „máš-li něco na jazyku, ven s tím!“. Nemůže-li se někdo pořádně vyjádřit a vás už to rozčiluje, řekněte mu, ať už ty prdy pustí ven.

4. Hloupá tykev 傻瓜
Dnes velmi rozšířené slovo, které se často ani nepoužívá v hanlivém smyslu. Obdoba našeho hlupáka, trouby, trdla, pitomce či blázna. Zajímavé je, že už za časů dynastie Yuan (13. – 14. století) se objevuje označení „hloupá tykev“. Právě v této době v Číně údajně žil i Marco Polo. Možná to byl právě on, kdo přišel s tímto roztomilým agrárním výrazem.

5. Číslo třináct 十三点
Chová-li se někdo jako pomatenec, pako nebo rapl, pak je to třináctka. Proč právě číslo třináct? Dle jedné teorie se jedná o počet tahů, ze kterých se skládá znak chi 痴 (pitomec, trouba, idiot). Jiná teorie zase říká, že se jedná o nepovolený tah v jedné čínské karetní hře. Někteří také tvrdí, že se jedná o číslo, které na ciferníku hodin obvykle nenajdete.

6. Blbé vejce 笨蛋, zkažené vejce 坏蛋 a zmatené vejce 糊涂蛋
Číňané používají mnoho nadávek, ve kterých figuruje vejce. Většina těchto slov se pravděpodobně odvozuje ze „želvího vejce“ 王八蛋, hrubé nadávky ve významu „hajzl, zmetek“. Ostatní vejce nejsou tolik obhroublá – „blbé vejce“ označuje blbečka nebo hlupáka, „zkažené vejce“ zase mizeru, lumpa či darebáka, a zmatkař či popleta se nazývá jako „zmatené vejce“.

7. Mít vodu v mozku 脑子进水, popř. chovat v mozku rybičky 脑子养鱼
Pokud vám to už nemyslí nebo se někdy chováte jako hňup, nedivte se, když vám čínský kamarád řekne, že máte vodu v mozku, popř. že v něm chováte rybičky.

8. Krab se slabýma nožičkama 软脚蟹
Tento termín pravděpodobně pochází z města Suzhou, kde jsou krabi velmi rozšíření. Samozřejmě na jídelním stole lidé preferují kraby se silnýma nožkama, které jsou obalené masíčkem, než ty s tenkýma nožičkama a žádným masem. „Krab se slabýma nožkama“ označuje poseru či padavku.

9. Vegetarián 吃素的
Měkkota, slaboch nebo bába – v tomto smyslu lze použít i slovo vegetarián. Proč vegetarián? Toto slovo odkazuje na buddhistické mnichy, kteří nejí maso a jsou milosrdní. Obvykle se používá na obranu vlastní osoby, např. „Si myslíš, že jsem nějakej vegeterián, jo?“ 你以为我是吃素的?

11. Duševně nemocný 神经病
Čili blázen, šílenec nebo magor. Často používaný výraz, který má neutrální až pejorativní význam.

12. Venkovský bochánek 土包子
Dříve nebo později (spíše dříve) narazíte v Číně na někoho, kdo plive v restauraci na zem, nestojí ve frontě, tlačí se do autobusu atp. Často se jedná (ale ne vždy) o méně vzdělané lidi z venkova – my bychom asi řekli, že to jsou vesničtí balíci, drnohryzové či vidláci. V čínštině pro ně existuje výraz „venkovský bochánek“, protože právě napařovaný bochánek (plněný masem a/nebo zeleninou, popř. sladkou pastou) patří mezi běžnou stravu obyčených lidí na venkově.

12. Tři osm 三八
Jedná se o velmi hrubou urážku ve významu coura nebo běhna. Na Tchaj-wanu se používá pouze ve významu „hloupý“, na pevninské Číně ve výše zmiňovaném smyslu. Zajímavý je původ této urážky. Jedna teorie zní, že výraz vznikl během 19. století, kdy se do Číny dostaly cizí mocnosti. V té době měli cizinci, kteří se k Číňanům často chovali velmi arogantně, povoleno vydat se na vyjížďku lodí či jít se projít do parku (v doprovodu tlumočníka) pouze osmý, osmnáctý a osmadvacátý den v měsíci. Proto jim Číňané, kteří cizince neměli v lásce, začali přezdívat „tři osm“. Jiná teorie říká, že „tři osm“ odkazuje na 8. 3., tj. na Mezinárodní den žen. Není však úplně jasné, jakou souvislost může mít MDŽ s tímto obhroublým výrazem.

13. Starej a ještě nezhebl 老不死的
Neříkejte toto seniorům, jedná se o hrubou urážku.

14. Liščí démon 狐狸精
Liška má v čínská kultuře mnoho významů. Ve staré Číně se na lišky nenahlíželo jako na zvířata, ale jako na transcendetní bytosti podobné našim jezinkám, vílám či vampýrům. Některé lišky se měnily v krásné ženy, které sváděly muže, aby je následně mohly využít či vysát jejich životní esenci a prodloužit si tak vlastní život. Proto není divu, že „liščí démon“ dnes označuje ženu, která svádí manžele, popř. přítele, jiných žen. Někdy se takto nazývají i prostitutky.

15. Veřejný autobus 公共汽车
Žena, která se vyspí s kýmkoliv. Jinými slovy, každý se sveze.

[rev_slider cinske_nadavky]

Čerpáno z knihy Niubi!: The Real Chinese You Were Never Taught in School od Eveline Chao.