Auguste François: Čína na počátku 20. století (1902-1904)

Auguste François (20. srpna 1857 – 4. července 1935, čínským jménem Fang Suya 方苏雅) působil jako konzul v jižní Číně v letech 1896-1904. Nejprve sloužil v Longzhou (spadá do dnešní AO Guangxi), později se přesunul do Kunmingu (provincie Yunnan), kde se mj. snažil od místní správy získat povolení k vybudování železnice spojující provincii Yunnan s Vietnamem. François podnikal řadu výprav po jižní Číně, během kterých intenzivně fotil a točil – záběry z jeho cest patří k nejstarším dochovaným snímkům císařské Číny na konci vlády dynastie Qing (1644-1912).

Auguste François

Podívejte se na jeho unikátní záběry, které vyobrazují život v Číně v letech 1902-1904. Uvidíte zde mj. rušný pouliční život, dračí tanec, čištění uší, čínskou operu, vojáky dynastie Qing nebo třeba i kouření opia.

Někteří badatelé se dokonce domnívají, že se jedná o nejstarší dochované záběry Číny!