Mateřská v Číně (21. díl) – Uvítací ceremoniál pro žáky prvního ročníku

O letních prázdninách oslavila Berta své šesté narozeniny, a tak nadešel čas, aby i ona usedla do školní lavice. Učitelé v soukromé základní škole Wa-kiu v Kantonu, do které jsme Bertu zapsali, připravili pro žáky prvního ročníku uvítací ceremoniál v konfuciánském duchu…

1Prvňáci při uvítacím ceremoniálu v základní škole Wa-kiu v Kantonu.

2Vystoupení starších žáků – sborová recitace vybraných pasáží z učebnice Zásady slušného chování pro mladé lidi.

3Rodiče svým malým konfuciánům nasazují slavnostní čapku.

4Děti symbolicky vykročily na cestu, která nikdy nekončí – studium.

5Prvňáci ve slavnostním oděvu – první ročník je rozdělen do třech tříd po více než čtyřiceti žácích.

6Žákyně vyššího ročníku předvádí dětem, jak se kdysi klaněli studenti svým učitelům. Pozvednut obě ruce před hrudník, levá ruka je vpředu, pravá za ní a následuje úklona.

7Slavný kantonský kaligraf píše znak „člověk“ 人. Správný konfucián totiž usiloval o to, aby se stal člověkem, resp. ušlechtilým člověkem, který je svým jednáním vzorem pro ostatní.

8Zakladatel školy ukazuje prvňákům, jak správně napsat znak „člověk“.

9Paní ředitelka třemi ráznými údery do bubnu ukončila ceremoniál.

10Ještě jeden vzdušný polibek pro rodiče a vzhůru za vzděláním!