Mateřská v Číně (24. díl) – Výuka na dálku

Přesně před měsícem začala v Kantonu školní výuka. Děti se ale z důvodu epidemie koronaviru nevrátily do škol, nýbrž zůstaly doma – začala výuka na dálku. Stačí mít mobilní telefon (popř. tablet nebo počítač) s připojením na internet a může se hned začít.  Jak to vypadá v praxi?

Rozvrh hodin

Děti se učí podle rozvrhu hodin stejně jako ve škole. Žáci druhých tříd mají každý den hodinu čínštiny, matematiky, angličtiny a tělocviku. Kromě těchto čtyř vyučovacích hodin mají také třídnickou hodinu (pondělí), praktické práce (úterý), výtvarnou výchovu (středa), prvouku (čtvrtek) a hudbení výchovu (pátek). Veškerá výuka probíhá přes sociální síť zvanou QQ, na které třídní učitelka vytvořila soukromou skupinu pro své žáky. „Škola“ začíná v devět hodin ráno, každá vyučovací hodina trvá 45 minut, během kterých jsou učitelé online.

Výuka na dálku

To však neznamená, že se koná online výklad dané látky, učitelé pouze na začátku hodiny zadají úkoly, které mají děti vypracovat, a zašlou odkaz na studijní materiály (většinou ve formě videa), z kterých se děti učí. U nás to vypadá tak, že sedíme vedle Berty a danou látku jí vysvětlujeme – hodiny čínštiny a tělocviku má s Petrem, zbylé hodiny se mnou. Pomalu se ze mě stává odbornice na matematickou terminologii druhé třídy v čínštině, Petr zase bude odborníkem na doporučenou četbu pro druhé třídy základních škol. Vypracované úkoly se zasílají učitelům ke kontrole – vypracuje-li žák úkol chybně (ne každý rodič má totiž čas vysvětlovat svému dítěti danou látku), učitel ho opraví a pošle žákovi zpět s vysvětlením konkrétních chyb. Co se samotných úkolů týče, většinou se posílá fotka vypracovaných cvičení, někdy se posílá audio/video nahrávka, např. jednoduchá anglická konverzace, vysvětlení matematických úloh či třeba nějaká tchangská báseň, kterou se děti musí nazpaměť naučit.

Na hodině čínštiny

Vypadá to, že „na dálku“ lze vyučovat opravdu všechny předměty – v hodinách tělocviku děti např. běhají na místě, dělají dřepy, kliky, protahují se, skáčou přes švihadlo aj.; při výtvarné výchově malují obrázek na zadané téma; během hodin hudební výchovy se učí zpívat a hrát nové písničky na klávesovou foukací harmoniku. V praktických pracích se žáci nedávno učili, jak si v ruce správně vyprat ponožky, viz výukové video níže.

Domácí výuka je časově náročná, bereme ji však jako jedinečnou příležitost, abychom Bertě ukázali jiný přístup k učení. O čínském školství se někdy říká, že zdejší učitelé učí tak, jako když se „kachnám cpe jídlo do krku“. Na druhou stranu asi není v moci učitele, aby se ve třídě, která má čtyřicet až padesát žáků, věnoval každému dítěti zvlášť. Záleží na přístupu žáka, zde bude nad učební látkou přemýšlet, či zda se pouze mechanicky naučí nějakou odpověď. V Číně se tradičně kladl důraz na memorování textů, a tak se stále mnoho žáků učí způsobem, že učivu vlastně nerozumí. Teď má Berta konečně možnost, aby si osvojila jiný způsob studia. A já mám příležitost být na chvilku učitelkou a naučit se třeba větší trpělivosti (a to mám jen jednoho žáka!). Ne nadarmo se říká, že učením jiných se učíme sami