O nás

You are here: Home - O nás

O Lao Ma, starém koni a Starém Ma

Jedno čínské úsloví praví: „Starý kůň cestu zná!“
Starý kůň, čínsky lao ma 老马, má mnoho zkušeností a dokáže vždy najít tu správnou cestu.
Petr Vrána, zakladatel Lao Ma, také těží ze svých letitých zkušeností – sedm let (2013-2020) žil v Číně, kde tlumočil, překládalprovázel.
V současnosti žije v Česku, učí čínštinu (standardní čínštinu i kantonštinu) a pomáhá českým a čínským klientům překlenout jazykovou a kulturní bariéru.

Není náhodou, že Petrova čínská přezdívka je Starý Kůň. První slabika v jeho čínském jméně (Ma Yuantu 马远途) je právě slabika ma 马, která nese význam kůň. Daná slabika má ale i jiný význam – je to také čínské příjmení Ma 马. Můžete tak vlastně říct, že „Starý Ma cestu zná“, ale také že „starý kůň (Starý Kůň) cestu zná“. Cožpak ta čínština není krásný jazyk?


Petr Vrána 马远途 (Ma Yuantu) alias Starý Kůň
tlumočník, překladatel, učitel, průvodce, nezávislý badatel, sinoromantik

 • standardní čínštinu studuje od roku 2005 – soukromé studium u doktora Dušana Andrše, odborného asistenta na Katedře sinologie FF UK; studium na univerzitě Jinan (Guangzhou) v 2009 a 2014; další jazykové kurzy v ČR a Číně;
 • vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (2005-2007), jeho bakalářská práce pojednává o stručných dějinách knižní kultury v Číně;
 • v Číně složil mezinárodní zkoušku z čínštiny HSK – nejvyšší úroveň 6 (odpovídá nejvyšší úrovni CEF C2);
 • baví ho jazyky – kromě standardní čínštiny se věnuje studiu kantonštiny (od roku 2015), mluví samozřejmě i plynně anglicky;
 • od roku 2013 působí jako soukromý průvodce po Číně a v menší míře organizuje i „na míru šité“ cesty po Číně; od roku 2009 provází pro CK Chinatours v Číně, KLDR a Barmě (Myanmě); v Česku provází čínskou klientelu;
 • od roku 2011 tlumočí na obchodních jednáních, konferencích, výstavách, v továrnách a na dalších místech; tlumočil i pro české státní delegace v Číně;
 • kromě tlumočení také překládá rozličné texty (od jídelních lístků až po nejrůznější časopisecké články), poskytuje také lokalizace webových stránek do čínštiny;
 • v posledních letech se zabývá výzkumem Kantonsko-hongkongské školy wuxia povídek a románů a překládá příběhy ze světa mistrů bojových umění (viz např. povídka Mladý hrdina, která získala 2. místo v 10. ročníku soutěže v překladu z čínštiny pořádané Česko-čínskou společností);
 • s manželkou Lenkou podnikli několik „čajových“ cest po Číně, v Česku pořádali čajové degustace a prodávali čínský čaj;
 • zajímá ho též tradiční lidová kultura jižní Číny (oblasti Lingnan), čínská filosofie a čínská bojová umění, kterým se aktivně věnuje (Lung-ying-kyun, Choi-kyun, Hung-kyun a Choi-Lei-Fat);
 • v roce 2014 se stal vítězem čínské televizní soutěže Hello Zhongguo;
 • v Kantonu byl členem čtenářského klubu, ve kterém četl čínské klasické romány  v původním znění (v letech 2017-2019 přečetl prvních padesát kapitol románu Sen v červeném domě, v roce 2020 přečetl prvních dvacet kapitol románu Putování na západ), v roce 2018 se věnoval četbě LunyuDaodejingu;
 • žil sedm let (2013-2020) v Kantonu (Guangzhou), kde mj. pracoval na částečný úvazek jako tlumočník v čínské firmě Feiteng;
 • v současnosti pracuje na volné noze – učí standardní čínštinu a kantonštinu, tlumočí, překládá a provází.

Lenka Vránová alias Cuiniao 翠鸟
milovnice čínského čaje, překladatelka, sinoromantička

 • od roku 2002 se aktivně věnuje čínskému čaji (nejdříve pracovala v čajovně U cesty, později v čajovně U Džoudyho);
 • jako vedoucí čajovny U Džoudyho byla několikrát vyslána na služební cestu do Číny;
 • studuje standardní čínštinu a píše články o Číně;
 • ve volných chvílích překládá knihu Píseň pro fénixe;
 • od roku 2019 se věnuje hře na citeru guženg;
 • baví ji cestování a funkční trénink;

Sedm let v Kantonu (2013-2020)

Back to top