Starý Kůň cestu zná

Na základě svých bohatých průvodcovských zkušeností (v Číně provázím od roku 2009) vám ve spolupráci s českou cestovní kanceláří naplánuji a zorganizuji cestu dle vašich individuálních požadavků. Zasvětím vás do čínských reálií, ukáži vám i méně známé památky a seznámím vás s čínskou kuchyní.

Máte-li zájem o průvodcovské služby, napište mi na petr@laoma.cz.

Poznejte Čínu takovou, jaká opravdu je!

Studium čínské kultury má pro Evropana zvláštní zajímavost. Nejen že poznáváme kulturu naprosto cizí a samorostlou, která se vyvíjela na jiných základech a celkem bez užších styků s kulturou naší, ale hlavně, že tu získáváme nová hlediska i pro pochopení různých jevů v kultuře evropské.
(Průšek, Jaroslav. O čínském písemnictví a vzdělanosti)