Průvodce

You are here: Home - Průvodce

Na základě svých bohatých průvodcovských zkušeností (v Číně provázím od roku 2009) vám ve spolupráci s CK Adventura naplánuji a zorganizuji cestu dle vašich individuálních požadavků. Zasvětím vás do čínských reálií, ukáži vám i méně známé památky a seznámím vás s čínskou kuchyní.

Starý Kůň cestu zná!

Máte-li zájem o mé průvodcovské služby, napište na petr@laoma.cz.

Poznejte Čínu takovou, jaká opravdu je!

Studium čínské kultury má pro Evropana zvláštní zajímavost. Nejen že poznáváme kulturu naprosto cizí a samorostlou, která se vyvíjela na jiných základech a celkem bez užších styků s kulturou naší, ale hlavně, že tu získáváme nová hlediska i pro pochopení různých jevů v kultuře evropské.
(PRŮŠEK, Jaroslav. O čínském písemnictví a vzdělanosti)

Back to top