Příběhy ze světa umění boje

Zabývám se výzkumem „Kantonsko-hongkongské školy příběhů ze světa umění boje“ (Yue Gang pai jiji xiaoshuo 粤港派技击小说), specifického proudu čínské literatury třicátých až šedesátých let 20. století. Jedná se o příběhy, jejichž protagonisty jsou nejčastěji legendární osobnosti kláštera Jižní Shaolin či historicky doložení mistři a cvičenci čínských bojových umění.

Povídky a romány Kantonsko-hongkongské školy bývají řazeny do žánru wuxia (武侠), jemuž se v posledních letech dostává stále větší pozornosti badatelů. Kantonsko-hongkongská škola příběhů ze světa umění boje však stojí do značné míry stále stranou zájmu akademického výzkumu, což je především způsobeno obtížnou dostupností pramenů a často i absencí bližších informací o jednotlivých autorech. Tyto příběhy vycházely jako romány na pokračování, popř. též jako povídky, především v dobových kantonských a hongkongských periodikách, od konce čtyřicátých let minulého století byly též vydávány v sešitové a knižní podobě.

Mezi nejvýznamější představitele patří Dang Yu-gung (Deng Yugong 鄧羽公), Jyu Yu-jaai (Zhu Yuzhai 朱愚齋), Nim Fat-saan yan (Nian Foshan ren 念佛山人), Hung-tung (Kongtong 崆峒), Ngo si Saan-yan (Wo shi Shanren 我是山人), Daai-hyun dei-daam (Daquan didan 大圈地膽) a Sim-saan-yan (Chanshanren 禪山人).

Příběhy umění boje na Facebooku